biomasa

Biomasa je biorazgradivi deo proizvoda, otpada i ostataka biološkog porekla iz polјoprivrede (uklјučujući bilјne i životinjske materije), šumarstva i povezanih industrija, kao i biorazgradivi deo industrijskog i komunalnog otpada

najnovijevesti

teme

projektibiomasa

about organization