Prezentacija za članove Zelenog saveta opštine Čajetina


objavljeno : 14.04.2020

U okviru našeg projekta, 05. oktobra organizovana je prezentacija za članove Zelenog saveta opštine Čajetina, na temu efikasne upotrebe ogrevnog drveta u domaćinstvima. Prezentaciju je održao konsultant-šumarski inženjer Đorđe Marić.

Na ovaj način podignuti su kapaciteti članova Zelenog saveta i ojačana njihova uloga u daljem radu, posebno kada je reč o upotrebi ogrevnog drveta, u kontekstu energetske i ekonomske efikasnosti, ali i zaštite životne sredine i smanjenja pritisaka, kako na aerozagađenje, tako i na šumski fond. Nakon ove i sličnih radionica, kojih će biti i u buduće, Zeleni savet će moći racionalnije i objektivnije da sagledava pozitivne i negativne efekte odluka koje će im biti dostavljane na mišljenje i ocenu.