Regionalna konferencija o biomasi održana na Zlatiboru


objavljeno : 02.05.2020

17. decembra u kongresnom centru Hotela Mona na Zlatiboru, BioEn projekat je organizovao Regionalnu konferenciju „Održiva upotreba drvne biomase – put ka razvoju Zlatiborske oblasti /kako dalje?/. Skup je organizovan sa ciljem razmatranja glavnih zaključaka do kojih smo tokom realizacije projekta došli i definisanja daljih koraka u ovoj, više nego aktuelnoj temi. Takođe je poslužio i kao prilika da se učesnicima iz Regiona, još jedanput predstave projektne komponente GIZ DKTI progama, koje sa svojim aktivnostima nastavljaju i naredne godine. Reč je o 2. komponenti „Snabdevanje biomasom“ i 3. komponenti „Efikasno korišćenje ogrevnog drveta u domaćinstvima“.

Nakon uvodnih prezentacija, učesnici su podeljeni u tri grupe sa ciljem da se temi posvete iz različitih uglova: ugla turističke industrije u kontekstu ekološki održivog poslovanja i brendiranja teritorije, zatim ugla upravljača i zaštitara u kontekstu obezbeđenja održivog iskorišćenja ovog prirodnog resursa i ugla javnog sektora i zainteresovane industrije koji proizvode i troše energiju iz drvne biomase. Zaključci do kojih su radne grupe došli, prezentovani su na samom kraju konferencije. BioEn projekta završava sa svojim aktivnostima krajem januara 2016. i već sada projektni tim intenzivno radi na koncipiranju njegovog nastavka u narednih godinu dana. Zaključci sa konferencije i komentari njenih učesnika predstavljaju značajan izvor informacija za koncept koji je u pripremi. Odličan odziv učesnika i dosledan rad do samog kraja skupa, pokazatelj su zrelosti koju ova tema ima u Zlatiborskoj oblasti i veliki su podstrek i motiv projektnom timu da nastave sa njenom daljom razradom. Zaključke koji su doneti na konferenciji možete pogledati ovde.

zakljucci sa rkbio

Agendu skupa možete pogledati ovde.

agenda regionalna konferencija bioen 17 12 2015

TV prilog možete pogledati ovde.

RRA Zlatibor - Regionalna konferencija "Održiva upotreba drvne biomase"

Izjave učesnika Radio Luni možete preslušati ovde:

Izjava - Miloš Radojević

Izjava - Slavko Lukić

Izjava - Djordje Marić