Užički srednjoškolci na edukativnom izletu


objavljeno : 31.03.2020

U subotu, 19. septembra 2015. organizovana je poseta proizvodnom pogonu firme Gorštak u Braneškom Polju, opština Čajetina. Uz razumevanje i pristanak donatora, projektni tim je osmislio i realizovao ovu dodatnu aktivnost za učenike iz 2 užičke srednje škole, na lokaciju najbliže fabrike ovog karaktera u Regionu. Inače, ova firma se bavi proizvodnjom rezane građe, nameštaja od punog drveta i peleta za grejanje, te je otuda pružena prilika učenicima Ekonomske i Tehničke škole, koji su pohađali predavanja u okviru našeg projekta na temu održive upotrebe biomase, da se lično i iz prve ruke upoznaju sa tehnološkim procesima kojima se biomasa prerađuje u različite proizvode i sortimente.

Profesorke Jelisijević (Tehnička škola) i Ristović (Ekonomska škola) povele su svojih 26 učenika sa namerom da im omoguće priliku da teorijski stečena znanja praktično utvrde na terenu. Podršku u realizaciji aktivnosti imale su od šumarskog inžinjera Đorđa Marića koji je posetu pripremio i zajedno sa inžinjerom Draganom Stankovićem, koji je zaposlen u Gorštaku, proveo goste kroz sve faze prerade drveta u ovoj fabrici. Informacije koje su se mogle čuti tom prilikom bile su više nego značajne za bolji nivo razumevanja problematike i generalno materije kojom se ovaj projekat bavi, a koju su učenici u prolećnom delu godine slušali i učili na predavanjima kojima su prisustvovali u svojim školama. Edukacija učenika se nastavlja realizacijom kviza znanja koji će biti upriličen u dve škole početkom oktobra. Ovom posetom učenici su dobili dodatnu mogućnost da utvrde gradivo i što bolje dočekaju test znanja. Dva učenika sa najvišim nivoom pokazanog znanja dobiće diplome i knjige, kao nagradu za uloženi trud tokom trajanja projektnih aktivnosti u školama.