Promocija održive upotrebe bioenergije i alata i instrumenata energetske efikasnosti u zgradarstvu u Zlatiborskoj oblasti


objavljeno : 02.07.2018


Donator:

Vlada Savezne Republike Nemačke, Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj.

Nosilac projekta:

Regionalna razvojna agencija Zlatibor.

Ukupna vrednost:

57.232,50 €

Lokacija projekta:

Zlatiborska oblast (grad Užice i opštine: Arilje, Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Požega, Priboj, Prijepolje, Sjenica, Čajetina).

Trajanje projekta:

01.06.2018 – 30.11.2019

Cilj projekta:

Promocija održivog načina korišćenja bioenergije i alata i instrumenata energetske efikasnosti u zgradarstvu, na teritoriji Zlatiborske oblasti.

Rezultati projekta:

  • Kapaciteti BioEn tima unutar RRA Zlatibor podignuti, a njegova uloga u Regionu vidljivija i jača.

  • Kapaciteti lokalnih aktera, u oblasti biomase i energetske efikasnosti, podignuti i ojačan njihov uticaj na donošenje i sprovođenje energetskih politika na lokalnom nivou.

  • Radna grupa za biomasu Zlatiborske oblasti prepoznata kao relevantan partner na nacionalnom nivou i aktivno učestvuje u kreiranju i sprovođenju mera usmerenih ka održivoj upotrebi biomase u regionu.

  • Lokalna zajednica u regionu kontinuirano informisana o značaju održive upotrebe energije. Uloga privatnih šumovlasnika u formiranju održivog tržišta bioenergije u regionu dodatno pojašnjena i iskomunicirana sa zainteresovanom javnošću.

  • Lokalne samouprave iz regiona obučene da koriste relevantne alate i instrumente energetske efikasnosti u svrhu transparentnog donošenja investicionih odluka u vezi energetske sanacije javnih zgrada.

  • Kapaciteti lokalnih aktera u oblasti energetske efikasnosti uvećani, sa ciljem ostvarenja većeg uticaja na procese donošenja odluka i veće podrške u implementaciji energetskih politika na lokalnom nivou.


Članci vezani za projekat:

Počela sa radom prva toplana na drvnu sečku u Regionu

REEW 2019. u Berlinu

Udruženi ka održivoj upotrebi biomase i biogasa u Srbiji