Promocija odrzive upotrebe bioenergije u Zlatiborskoj oblasti - 2. faza


objavljeno : 04.06.2020


Naziv projekta: Promocija odrzive upotrebe bioenergije u Zlatiborskoj oblasti - 2. faza

Ukupna vrednost: 27.459,61 €

Donator: Vlada Savezne Republike Nemačke, Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj

Nosilac projekta: Regionalna razvojna agencija Zlatibor   

Lokacija projekta: Zlatiborska oblast (grad Užice, opštine Bajina Bašta, Nova Varoš, Požega, Priboj i Čajetina)

Trajanje projekta: 08.04.2016 – 30.06.2017.

Cilj projekta: Promocija održivog načina korišćenja bioenergije, posebno drveta i proizvoda od drveta, u energetske svrhe, na teritoriji Zlatiborske oblasti.

Rezultati projekta:

  • Kapaciteti BioEn tima unutar RRA Zlatibor podignuti, a njegova uloga u Regionu vidljivija i jača.

  • Kapaciteti donosioca odluka iz redova javnih preduzeća i privatnog sektora u Regionu vezanih za biomasu, uvećani, a njihov uticaj na donošenje energetskih politika na lokalu je značajniji.

  • Kapaciteti Radne grupe za biomasu Zlatiborske oblasti ojačani.

  • Svest lokalne zajednice u vezi održive upotrebe biomase podignuta na viši nivo.

  • Svest privatnih šumovlasnika u Zlatiborskoj oblasti u vezi njihove potencijalne uloge u lancu snabdevanja biomase podignuta na viši nivo.


Članci vezani za projekat:

Procena mogućnosti prelaska sistema grejanja na biomasu

Predavanja za učenike srednjih tehničkih škola u Regionu

Obuka za školske domare u Priboju