udruženjašumovlasnika

Najoptimalnije i najfunkcionalnije rešavanje svih (ili većine) problema u privatnim šumama (posebno onih čiji vlasnici ne žive u blizini svojih šuma) je osnivanje udruženja. Članom 73 Zakona o šuma je definisano:„Udruženje iz stava 1. ovog člana koje poseduje više od 100 ha šume, bez obzira na ukupnu površinu šuma u svojini, ima prioritet pri korišćenju sredstva Budžetskog fonda.“ Članovi Udruženja ostaju vlasnici svojih šuma, udruživanjm ništa ne gube, samo mogu dobiti, a ako nisu zadovoljni, mogu i izaći iz udruženja.

procitajte vise
31.07.2020
procitajte vise
31.07.2020